CREATE ACCOUNT

Polityka Prywatności serwisu Infoinwestor.pl

Serwis INFOINWESTOR.PL szanuje prywatność swoich Użytkowników.
Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez INFOINWESTOR.PL.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: ADMINISTRATOR@INFOINWESTOR.PL lub pocztowo na adres INFOINWESTOR.PL.

I. DEFINICJE

1. INFOINWESTOR.PL - oznacza INFOINWESTOR sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Do Wilgi 22/54, 30-419, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000323608, REGON: 120853385, NIP: 6792997560, adres poczty elektronicznej: ADMINISTRATOR@INFOINWESTOR.PL, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą INFOINWESTOR.PL prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: WWW.INFOINWESTOR.PL
4. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
5. Regulamin – oznacza regulamin Serwisu WWW.INFOINWESTOR.PL
6. Użytkownik - oznacza każdą osobę, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
7. RODO – oznacza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

II. DANE OSOBOWE

1. Polityka Prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z usług INFOINWESTOR.PL, czyli dokonujesz rejestracji w Serwisie, składasz zamówienia usług lub towarów za pośrednictwem Serwisu, kontaktujesz się z nami np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza dostępnego w Serwisie lub otrzymujesz od nas pocztą elektroniczną wiadomości mailowe.
2. W zależności od usług, z jakich korzystasz, INFOINWESTOR.PL przetwarza następujące dane osobowe:
a) Przy rejestracji w Serwisie: adres e-mail, wybrane hasło, wybrana nazwa Użytkownika;
b) Przy dokonywaniu zamówienia usług lub towarów w Serwisie: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, wybrane hasło, adres, adres dostawy, dane do wystawienia faktury, numer NIP, numer telefonu, informacje o zamówieniach, numer rachunku bankowego przy dokonywaniu płatności przelewem;
c) Przy dokonywaniu zapisu na Newsletter oraz korespondencji elektronicznej: adres e-mail.
3. INFOINWESTOR.PL wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Użytkownikom usług INFOINWESTOR.PL, zarządzania kontem w Serwisie oraz realizacji zamówień i obsługi reklamacji, przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych, wysyłki zamówionego Newslettera, a także odbioru i wysyłki poczty elektronicznej w związku z realizacją umowy lub przed jej zawarciem. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala INFOINWESTOR.PL przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. INFOINWESTOR.PL wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Użytkownikami, na przykład pocztą elektroniczną, w tym w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, a także odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które zostały skierowane do INFOINWESTOR.PL, w celu lepszego wykonywania usług, informowania o zmianach oraz udzielania wyjaśnień i informacji. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes INFOINWESTOR.PL (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. INFOINWESTOR.PL wymaga podania przez Użytkownika tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług lub realizacji zamówienia. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Użytkownika, INFOINWESTOR.PL nie będzie mógł zrealizować usług lub zamówień. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, INFOINWESTOR.PL może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
6. INFOINWESTOR.PL powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu INFOINWESTOR.PL. INFOINWESTOR.PL udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej, realizację usług związanych z marketingiem bezpośrednim za pośrednictwem poczty elektronicznej, obsługę internetowych kanałów medialnych i mediów społecznościowych, realizację płatności związanych z zamówieniami w Serwisie, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług kurierskich, realizację usług księgowych oraz realizację usług prawnych na rzecz INFOINWESTOR.PL. INFOINWESTOR.PL powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu INFOINWESTOR.PL. W przypadku przekazywania danych, INFOINWESTOR.PL zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz INFOINWESTOR.PL.
7. INFOINWESTOR.PL nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w ust. powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw INFOINWESTOR.PL.
8. INFOINWESTOR.PL nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.
9. INFOINWESTOR.PL przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Użytkownikami, tj. świadczenia usług, a także obsługi zamówień oraz procesu reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na INFOINWESTOR.PL przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
10. INFOINWESTOR.PL zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.
11. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez INFOINWESTOR.PL.
12. Użytkownikom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
13. Użytkownikom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez INFOINWESTOR.PL. Sprzeciw „marketingowy” - Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację - Użytkownik ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest INFOINWESTOR.PL niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez INFOINWESTOR.PL przetwarzania objętego sprzeciwem. INFOINWESTOR.PL przestanie przetwarzać dane Użytkownika w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez INFOINWESTOR.PL danych są nadrzędne wobec praw Użytkownika lub też że dane są INFOINWESTOR.PL niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
14. Użytkownikom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez INFOINWESTOR.PL.
15. Użytkownikom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
16. Użytkownikom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Użytkownika lub wskazanej osoby trzeciej.
17. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, strona internetowa: http://www.giodo.gov.pl/
18. INFOINWESTOR.PL nie dokonuje profilowania danych. INFOINWESTOR.PL nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę.

III. LINKI ZEWNĘTRZNE

Wszelkie linki internetowe, czyli adresy prowadzące do innych stron, podawane czy to w treści zawartych w serwisie materiałów, komentarzach czy na specjalnie do tego przeznaczonych do tego listach, podawane są w celach informacyjnych i w dobrej wierze. Serwis nie odpowiada za ich zawartość (która mogła się wiele razy zmienić od momentu zamieszczenia linka), świadczone usługi, ani za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli stron, na które prowadzi link.

IV. KONTAKT

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: ADMINISTRATOR@INFOINWESTOR.PL

V. POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do stron internetowych: infoinwestor.pl oraz robertminer.pl. Przez używanie stron infoinwestor.pl oraz robertminer.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron.
1. Serwis Infoinwestor.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie.
10. Powyższe informacje będą przetwarzane w celach technicznych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz celach statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes INFOINWESTOR.PL (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

TOP